Must Küüslauk uuringute põhjal*

Kuna taimeravi viljelejad ja rahvameditsiin on ülistanud küüslaugu ja musta küüslaugu tervist ja vitaalsust toetavaid omadusi, on ka läänelik teadus küüslaugu omadusi hoolega uurinud. On leitud, et musta küüslaugu antioksüdantsus on võrreldes värske küüslauguga palju kõrgem ning võiks tänu sellele olla efektiivsem haiguste ennetamisel (Bae et al., 2014).

Vokk et al. 2014 järgi võib musta ja värske küüslaugu antioksüdatiivsus erineda 2 kuni 80 korda sõltuvalt küüslaukude töötlemisprotsessi iseloomust ja päritoluregioonist.

Tüüpilised antioksüdatiivsed ühendid küüslaugus on fenoolsed ühendid, kaasa arvatud flavonoidid, ning väävlit sisaldavad ühendid, nagu diallüülsulfiid, trisulfiifid ja SAC (Bae et al., 2014). Neist kõige rohkem sisaldub S-allüültsüsteiini, mis on bioaktiivne ühend, milles on potentsiaali kasutamiseks meditsiinilistel eesmärkidel tänu selle antikantserogeensetele ja –hepatotoksilistele omadustele. Samas temperatuurid, mille juures on tähendatud kõige suurem SAC-i kontsentratsioon, ei lange kokku suurima antioksüdatiivse aktiivsusega seotud temperatuuridega (Bae et al., 2014). Seega võivad ka teised aktiivsed komponendid olla musta küüslaugu üldise antioksüdatiivsusega seotud. Paljud teised uuringud on näidanud mitteensümaatilise pruunistumisreaktsiooni produktide seost antioksüdatiivse tegevusega läbi vesiniku aatomi annetamise vabade radikaalide moodustumisahela katkestamisel (Manzocco, 2000). Seega näitavad uuringud, et musta küüslaugu kõrge antioksüdatiivne toime on seotud paljude erinevate ühenditega.

* leheküljel on esitatud ülevaade erinevatest küüslauku ja musta küüslauku puudutavatest teadustöödest. Tegemist ei ole terevisealase väitega ja Must Küüslauk OÜ ei väida ega lükka ümber, et küüslaugu söömine annab eelpoolkirjeldatud efekti. Küüslaugu söömine ei asenda mitmekülgset toitumist ega arsti poolt määratud ravimeid.